III spotkanie Rady Fundacji
15 lipca 2023 w Gnieźnie

Spotkanie Rady Fundacji Misterogrande rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w kaplicy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, w intencji wszystkich darczyńców. Ksiądz Przemysław Kwiatkowski nawiązując do czytania z dnia (Mt 10, 24-33) podkreślił w kazaniu konieczność rozwoju naszej indywidualnej relacji z Chrystusem. Troska Boga o każdego z nas, Jego czułość i objawy ciągłej obecności są przynagleniem dla nas do codziennego powierzania się Jego woli.


Spotkanie miało charakter roboczy i zawierało w sobie elementy podsumowania minionego półrocza oraz dyskusję dotyczącą planów na drugie półrocze 2023.

W pierwszym półroczu 2023 roku Fundacja zaangażowała się w intensywne prace nad kursem Love to Live. Mamy zarejestrowany materiały filmowe zarówno z wykładami, jak i ze świadectwami. Toczą się prace nad gadżetem (już mamy wersję prototypową), a także zakończyły się prace nad redakcją tekstu podręczników. Aby projekt dotarł do szczęśliwego końca trzeba jeszcze dokończyć montaż wszystkich odcinków, zlecić skład i łamanie podręczników oraz zamówić opakowania zgodne ze strategią marki. Całe przedsięwzięcie jest ambitne, wielowarstwowe, złożone i było możliwe dzięki hojnym darowiznom naszych darczyńców oraz zaangażowaniu poszczególnych małżeństw, które szczodrze podzieliły się świadectwem swojego życia.

W Wielkim Poście 2023 udało nam się zorganizować dzień skupienia w podwarszawskim Loretto, które było poświęcone duchowości małżeńskiej opartej o rozważania Jerzego Ciesielskiego i ks. Karola Wojtyły. Treści przygotowane przez ks. Przemka mocno rezonowały wśród zebranych małżonków. Powstał pomysł ponownej organizacji podobnych dni skupienia, aby więcej małżeństw mogło zapoznać się z tą fascynującą postacią Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego i tego, jak wielki wpływ jego pytania i praca nad sobą miały na ks. Karola Wojtyłę.

W kwietniu 2023 spotkaliśmy się z Księdzem Prymasem Wojciechem Polakiem, który nas wysłuchał i pobłogosławił naszym działaniom oraz zachęcił do większej obecności na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze wspólnie podzielanej troski o głoszenie dobrej nowiny o sakramencie małżeństwa.


Maj 2023 był zdominowany przez dziewięciodniowy pobyt ks. Renzo Bonettiego w Polsce i serię spotkań w różnych miastach Polski (Kraków, Warszawa, Luboń, Poznań), organizowanych we współpracy z różnymi instytucjami i wspólnotami. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zadawali wnikliwe pytania, na które ks. Renzo cierpliwie odpowiadał. Dało się wyczuć niezwykły głód wiedzy na temat sakramentu małżeństwa i relacji tegoż sakramentu do kapłaństwa. Spotkaniom towarzyszyła ikona zatytułowana "Dary dla Kościoła", która zachęcała małżonków i kapłanów do kontemplacji nad wspólną misją głoszenia Ewangelii. Ks. Renzo po powrocie do Włoch wysyłał do nas serię wiadomości z podziękowaniami za ten szczególny dla niego czas. Odczuł serdeczność i radość małżonków, która towarzyszyła mu na każdym kroku w Polsce.

Tuż po wyjeździe don Renzo udało się uruchomić produkcję świec Światło Zaślubin, które aktualnie produkujemy w Polsce. Film instruktażowy nakręcony podczas dnia zdjęciowego do kursu Love to Live w nowy sposób opowiada dobrą nowinę i sakramencie małżeństwa. Świeca produkowana w Polsce pięknie wygląda i pachnie, jest dostępna zarówno w szklanym pojemniku jak i w formie wkładów uzupełniających.

W czerwcu udało nam się zorganizować spotkanie z ks. Robertem Wielądkiem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP. Podczas długiej rozmowy udało nam się przedstawić zarys działalności Misterogrande, opowiedzieć o opracowanych przez nas narzędziach do pracy duszpasterskiej z małżeństwami oraz wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi aktualnej sytuacji duszpasterstwa małżeństw w polskim Kościele. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę z KODR-em.

W drugim półroczu 2023 prace Fundacji będą się koncentrować na dokończeniu strategii marki, produkcji materiałów do kursu Love to Live i organizacji dwóch edycji rekolekcji Oto Oblubieniec (październik i listopad 2023). Chcielibyśmy też powtórzyć dni skupienia poświęcone Jerzemu Ciesielskiemu tak, aby więcej małżeństw miało szansę usłyszeć o jego pracy związanej z przygotowaniem do sakramentu małżeństwa a także codziennemu życiu w małżeństwie. Będziemy się również zastanawiać w jaki sposób przygotować kurs Love to Live, aby było przede wszystkim narzędziem do towarzyszenia młodym małżeństwom (mniej niż 5 lat po ślubie). Wzajemna troska i odpowiedzialność małżeństw z większym stażem nad małżeństwami z krótszym stażem jest koniecznością. Liczymy na to, że uda się zachęcić uczestników tego kursu do ogarnięcia się wzajemną modlitwą i troską.


Spotkanie Rady Fundacji zakończyła modlitwa dziękczynna. Przyglądając się jak wiele inicjatyw Projektu Misterogrande udaje się zrealizować, przepełnia nas wdzięczność za obfitość łask i błogosławieństw całej Trójcy Świętej, których doświadczamy. Kontynuujemy modlitwę za naszych darczyńców a także za wszystkie małżeństwa, które w jakikolwiek sposób zetknęły się z narzędziami Misterogrande. Zachęcamy wszystkich do wytrwałej modlitwy za wszystkie małżeństwa, aby łaska Boża nieustannie im towarzyszyła i prowadziła do świętości.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

 

III spotkanie Rady Fundacji
Agata Mleczko 17 lipca, 2023
Udostępnij
Nasz blogi
Archiwizuj
II spotkanie Rady Fundacji
31 stycznia 2023 w Otrębusach