I Spotkanie Rady Fundacji
11 lipca 2022 w Gnieźnie

Pierwsze spotkanie Rady Fundacji Misterogrande odbyło się 11 lipca 2022 w Prymasowskim Wyższym Seminarium w Gnieźnie, w składzie: ks. Przemysław Kwiatkowski, Agata Mleczko i Marcin Dudek. Rozpoczęliśmy od Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej, aby wsłuchać się w to, co mówi do nas Pan Bóg.

Spotkanie otwarło krótkie podsumowanie dotychczasowej działalności i przedstawienie narzędzi dostępnych dla małżonków i księży. W ciągu ostatnich pięciu lat odbyło się:

 • 7 edycji rekolekcji "Oto Oblubieniec" w czterech różnych domach rekolekcyjnych; wzięło w nich udział 106 małżeństw i 4 księży, oraz 8 kleryków, a w ekipie służyło 18 małżeństw;

 • 35 pakietów kursu "Zaślubieni Jezusowi", w których wzięło udział 140 małżeństw;

 • 4 Dni Skupienia: w Zaniemyślu, Konstancinie-Jeziornej i w Gnieźnie, jedna edycja podczas pandemii odbyła się w formule on-line;

 • Tłumaczenie książki Don Renzo zatytułowanej "Aby byli jedno" zostało sprzedane w ilości 420 sztuk;

 • W konferencji JP2M4M (John Paul 2 Mission for Marriage) wzięło udział 300 uczestników na żywo. Przygotowane materiały video są cały czas dostępne publicznie na kanale YouTube i obejrzało je 3900 osób;

 • Przygotowaliśmy również świece "Światło Zaślubin", które w Polsce nabyło 70 osób, oraz rozważania do kawy.

Nawiązując do metodologii używanej we włoskim Misterogrande umieściliśmy wszystkie powyższe działania w trzech różnych kręgach oddziaływań: krąg centralny to wzmacnianie i odżywanie tych, którzy są aktywni w trosce o swoje małżeństwo. Drugi krąg narzędzi nazwaliśmy przemiana. Krąg zewnętrzny to ewangelizacja i jest skierowany również do ludzi, którzy nie uczestniczą w życiu sakramentalnym a nawet określają się jako niewierzący.


Następnie zjedliśmy obiad w towarzystwie kleryków i ich opiekuna, którzy dyżurują w seminarium podczas wakacji. Po przerwie odbyła się burza mózgów, która pomogła nam sformułować misję Fundacji Misterogrande w Polsce:

Wierząc w żywą obecność Boga w sakramencie małżeństwa - który jest darem i odpowiedzią na głębokie pragnienia człowieka - projekt Misterogrande pomaga małżeństwom odkrywać czym jest sakrament ich zaślubin z Jezusem i dzielić się tym z innymi ludźmi, aby spełnił się zamysł Boży względem mężczyzny i kobiety.

 Fundacja Misterogrande

Po tym ćwiczeniu rozpisaliśmy szereg działań, które chcielibyśmy podjąć w najbliższych sześciu i dwunastu miesięcy. Odwołując się do sformułowanej misji Fundacji wybraliśmy kilka z nich, które będziemy realizować w nadchodzących miesiącach:

 • tłumaczenie i nagranie kursu "Love to Live" przeznaczonego dla wszystkich par, również niesakramentalnych;

 • adwentowe i wielkopostne dni skupienia dla małżeństw;

 • jesienna i wiosenna edycja rekolekcji "Oto Oblubieniec";

 • publikacja książki Don Renzo "Liturgia codzienności";

 • podjęcie działań promocyjnych kursu "Zaślubieni Jezusowi".

Wybrane inicjatywy mieszczą się w kręgach oddziaływań w taki sposób, że uzupełniają narzędzia ewangelizacyjne (kurs "Love to Live" jest przeznaczony również dla par niesakramentalnych), oraz krąg wzmacniania i odżywania (książka "Liturgia codzienności", dni skupienia).


Następne spotkanie Rady odbędzie się za około 6 miesięcy. Polecamy się Waszej modlitwie.

I Spotkanie Rady Fundacji
Andrzej Mleczko 13 lipca, 2022
Udostępnij
Nasz blogi
Archiwizuj
V Spotkanie Rady
22 czerwca 2024 roku