Podsumowanie 2021
projektu Misterogrande w Polsce

Kiedy myślimy o mijającym roku przepełnia nas wdzięczność. Wiele najróżniejszych inicjatyw, które podejmujemy dociera do coraz większej liczby osób: zarówno małżonków, jak i księży.

Kurs "Zaślubieni Jezusowi"


W styczniu, po wielu miesiącach wytężonej pracy i modlitwy, udało nam się opublikować kurs "Zaślubieni Jezusowi", który jest obecnie dostępny w naszym sklepie. Przeżywając go sami z naszymi bliskimi sąsiadami mogliśmy na nowo zatroszczyć się o naszą relację. Inni uczestnicy kursu z całej Polski przysyłali swoje świadectwa, które ucieszyły nas i pokazały dobre owoce tego narzędzia. W przyszłym roku planujemy jeszcze intensywniej zachęcać małżonków do uczestnictwa w tym projekcie.

Rekolekcje w Olsztynie


Pomimo ograniczeń związanych z pandemią udało się w czerwcu zorganizować piątą edycję rekolekcji weekendowych "Oto Oblubieniec" w Olsztynie pod Częstochową. Osiemnaście małżeństw i jeden ksiądz mieli możliwość przeżywania spotkania z Oblubieńcem a naszym duszpasterzem po raz pierwszy był neoprezbiter ks. Marcin Kąkol. Świadectwa, które otrzymaliśmy po rekolekcjach były dla nas budujące i upewniły nas, że nawet w tak trudnej sytuacji warto podejmować wysiłek organizowania spotkań twarzą w twarz, bo wszyscy pragniemy jedności i więzi z innymi ludźmi.

Rekolekcje dla kapłanów


W sierpniu gościł w Polsce don Renzo Bonetti, założyciel i opiekun duchowy dzieła Misterogrande we Włoszech. Został zaproszony przez ks. bpa Edwarda Dajczaka do wygłoszenia rekolekcji dla księży i katechetów o sakramencie Eucharystii i małżeństwa. Don Renzo przyjechał z Giulią i Tommaso kilka dni wcześniej i mogliśmy go ugościć w Wielkopolsce. Następnie towarzyszyliśmy mu przez kolejny tydzień pobytu w diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i mieliśmy okazję słuchania i tłumaczenia jego konferencji księżom i katechetom z diecezji. Pomimo, że pogoda spłatała nam figla w postaci zimna i obfitych opadów, których Włosi się nie spodziewali, był to czas pełen radości i przyjmowania treści związanych z Dobrą Nowiną o małżeństwie.

Świeca
"Światło Zaślubin"


We wrześniu udało się skończyć proces tłumaczenia i adaptowania na język polski jednego z narzędzi włoskiego projektu Misterogrande - świecy "Światło Zaślubin". Świeca w symboliczny sposób opowiada tajemnicę sakramentu małżeństwa. Kolorowy wosk, w przepiękny sposób pozwala zgłębić historię naszego zbawienia - od stworzenia Adama i Ewy do Wiecznych Godów Baranka. Z wielu świadectw wiemy, że jest świetnym prezentem ślubnym oraz rocznicowym.