O kapłaństwie i małżeństwie
ks. Renzo Bonetti w Polsce, 2-8 maja 2023

Podczas długiego weekendu ks. Renzo Bonetti, duszpasterz włoskiego Misterogrande, odwiedził Kraków, Warszawę, Poznań i Luboń. Był to wyjątkowy czas pełen niespodzianek, dobrych rozmów, ale przede wszystkim czerpania z przepastnych zasobów i doświadczenia, które posiada ks. Renzo na temat kapłaństwa i małżeństwa.

Nie przypadkiem dwa sakramenty omawiane były razem. Poza pięcioma sakramentami - chrztem, bierzmowaniem, Eucharystią, spowiedzią i namaszczeniem chorych - te dwa sakramenty, a więc kapłaństwo i małżeństwo, są ustanowione dla innych, dla służby.  Są również sakramentami misyjnymi, co sprawia, że omawianie wzajemnych relacji między nimi ma głęboki sens.

Pobyt księdza Renzo w Polsce rozpoczęło kameralne spotkanie z doradcami życia rodzinnego archidiecezji krakowskiej. Nasz prelegent nie tylko przedstawił syntetyczną wizję obu sakramentów i w kilku punktach pokazał różnice między nimi, ale również odpowiadał na pytania zgromadzonych uczestników. Pomocą w omawianiu tych zagadnień była również ikona zatytułowana “Dary dla Kościoła”, która pomagała zrozumieć i jednocześnie kontemplować tajemnice obydwóch powołań. Roberta Boesso - autorka ikony - przedstawiła życie i rozwój Kościoła za pomocą pięknych obrazów oraz równą godność małżonków i kapłana, spoczywających na skrzydłach Ducha Świętego. 

Z Krakowa przenieśliśmy się do Warszawy, gdzie odbyły się dwa spotkania: u oo. Jezuitów na ul. Rakowieckiej i w kurii diecezji warszawsko-praskiej dla małżeństw związanych ze wspólnotą Woda Życia. Ksiądz Renzo najpierw rozwinął szerzej opowieść o sakramencie małżeństwa. Mówił o realnej obecności Chrystusa między małżonkami, podobnie jak w innych sakramentach. Wiara w Jego obecność między każdym mężem i żoną nie przychodzi nam łatwo. Sami doświadczamy głębokich nieporozumień, kłótni, zranień i krzywd w małżeństwie, których jesteśmy sprawcami albo ofiarami.

A jednak obecność Jezusa między nami jest niepodważalna, trwała i skuteczna. Ksiądz Renzo określił małżeństwo jako sakrament, który jest konieczny, aby Jezus mógł nadal kochać Kościół. Kapłan konsekrując hostię mocą swojego sakramentu sprawia, że Jezus jest realnie obecny wśród nas, jednak to małżonkowie, przyjmując Go do serca wychodzą z kościoła. To małżonkowie otrzymują dar kochania innych w taki sposób, aby nawet ci, którzy do kościoła nie przychodzą mieli szansę doświadczyć Bożej miłości. Pozwolić spróbować jak dobry jest Bóg - to zadanie dla małżonków. Głoszenie kazań na podobieństwo kapłanów to nie jest dobra droga do serc innych ludzi i nie jest też zadaniem małżonków. Kochać tak, jak kocha Bóg to charyzmat małżonków.

Z Warszawy wyruszyliśmy w kierunku zachodnim i rozpoczęliśmy ostatni etap tournée. W Luboniu wraz ze wspólnotą Magnificat przeżywaliśmy Eucharystię i wielbienie. Ksiądz Renzo często lubi dzielić się swoim własnym świadectwem wiary, aby lepiej zobrazować omawiany temat. Również w Luboniu nawiązał do tego, jak będąc neoprezbiterem głęboko wierzył we własny sakrament, w bycie Alter Christus, a więc obliczem Chrystusa najwyższego Kapłana, Pasterza i Nauczyciela. Nie zaprzątał sobie wtedy głowy sakramentem małżeństwa, ale okoliczności życia szybko skłoniły go do znaczącej modyfikacji swoich przekonań. "Uwierzyć w sakrament małżeństwa tak samo mocno, jak wierzę w sakrament własnego kapłaństwa" - to wyzwanie dla każdego księdza.

Zakończeniem pobytu w Polsce było spotkanie w parafii Św. Antoniego na poznańskiej Starołęce. Wspólna Eucharystia i nabożeństwo majowe przygotowało uczestników do przyjęcia treści zawartych w wykładzie ks. Renzo. Wiara w sakrament rozpoczyna się od zdumienia i zachwytu. Czy nie jest rzeczą nadzwyczajną, że obecność Jezusa Oblubieńca między małżonkami trwa pomimo kłótni, sporów i wzajemnych docinków? To musi wzbudzać w nas zdumienie! Chrystus nie tylko trwa, ale jeszcze daje nam swojego Ducha i udziela mocy, abyśmy mogli obdarzyć się nawzajem przebaczeniem i ukochać się jeszcze mocniej.

Każdemu spotkaniu towarzyszyła analiza tekstów Magisterium Kościoła. Ksiądz Renzo obficie cytował z Familiaris Consortio, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Amoris Laetitia i Listu Włoskich Biskupów do Małżonków z 1975 roku. Wszystko po to, aby nam pokazać z jednej strony bogactwo nauczania Kościoła na temat kapłaństwa i małżeństwa i ich wzajemnego dopełniania się, a z drugiej strony, aby zachęcić nas do dalszej lektury, a może raczej kontemplacji tych tekstów.

Ksiądz Renzo we wtorek w południe bezpiecznie wylądował we Włoszech i przekazuje wszystkim swoje serdeczne pozdrowienie. My natomiast chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom spotkań, organizatorom, tym, którzy się modlili o dobre owoce spotkań, a także wszystkim naszym partnerom medialnym oraz hojnym darczyńcom Fundacji Misterogrande za pomoc.

Jeżeli nie mieliście okazji usłyszeć ks. Renzo na żywo w Polsce - zachęcamy do obejrzenia 30 minutowego wykładu o komplementarności kapłaństwa i małżeństwa, jaki nagrał specjalnie dla misterogrande.pl podczas konferencji JP2M4M:

 
 

O kapłaństwie i małżeństwie
Agata Mleczko 11 maja, 2023
Udostępnij
Nasz blogi
Archiwizuj
Komplementarność sakramentów małżeństwa i kapłaństwa
w tekstach Triduum Paschalnego